Skip to main content

Jsme atletický klub, který se zabývá pohybovou přípravou dětí předškolního a mladšího školního věku se zaměřením na atletiku. Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek byly založeny za účelem výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu formou pohybové aktivity a vyvíjejí svou činnost v Olomouci při ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova, v Lutíně, Bystrovanech, Dolanech, Bílé Lhotě a ve Štěpánově.

Co nabízíme:

 • Jsme atletický klub, který se věnuje dětem od 4 – 10 let
 • Tréninky formou her s prvky atletiky
 • Všeobecný rozvoj pohybových schopností
 • Nadstandardní pohybová připravenost pokračovat v atletice i jiných sportech
 • Zkušené trenéry, z nichž někteří byli za svou práci s dětmi oceněni primátorem města Olomouc
 • Pořádáme pro děti závody a dalších se účastníme
 • V letních měsících pořádáme pro zájemce příměstský i pobytový tábor

Snažíme se, aby Vaše děti utíkali na trénink tři kroky před Vámi 🙂

Členský příspěvek na školní rok 2023-2024:

1 x týdně 3.400,-
2x týdně 6.000,-

 • Docházka na tréninky po celý školní rok
 • Možnost se zdarma zúčastnit 5-10 závodů
 • Zkušení a kvalifikovaní trenéři
 • Tréninkové tričko a tréninkový deník

Cílem je u dětí vytvářet kladný vztah k pohybové aktivitě a minimalizovat dopad negativních společenských jevů, které vznikají mimo jiné jako produkt nekvalitně tráveného volného času. Dbáme na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností, respektující věk dítěte. Našim cílem je zajistit pro děti optimální tělesný vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné akceleraci a jednostrannému zaměření.
Náplní Atletických přípravek Olomouc jsou příprava na pohybovou činnost (strečink, běžecká abeceda), základy atletických disciplín (hod, skok, běh), různé formy tradičních i netradičních her, gymnastika, osvěta s důrazem na zdravý životní styl dětí apod.

V roce 2016 obdržel šéftrenér Mgr. Dalibor Hon cenu primátora statutárního města Olomouce v kategorii „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež“ (zde)
V roce 2017 při udílení cen „Učitel roku“, dostala naše trenérka Mgr. Jana Trnečková „Zvláštní cenu primátora města Olomouce“ (zde).

Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek je členem Českého atletického svazu a Krajského atletického svazu Olomouc.

Naše činnost je podporovaná z dotací Národní sportovní agenturyStatutárního města Olomouc a Olomouckého kraje