Skip to main content

Z důvodu nařízení školy již nebude možné, aby rodiče zůstávali při tréninku dětí ve škole ZŠ Rooseveltova a ZŠ Holečkova.
Vstup do školy ZŠ Rooseveltova pro rodiče předškoláků bude možný, ale jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení či oblečení dětí. Vstup pro rodiče dětí navštěvující tréninky na ZŠ Holečkova není možný vůbec.

Omlouvám se za komplikace a děkuji za pochopení a respektování nařízení školy.