Restart tréninků Atletických přípravek Olomouc (+dotazník)

Restart tréninků Atletických přípravek Olomouc (+dotazník)

Od čtvrtka 3.12.2020 došlo k uvolnění opatření nouzového stavu. Do dnešního dne jsem dával dohromady informace k možnosti restartu tréninků a výsledek je zde.
Školy neotevřou tělocvičny pro volnočasové aktivity. V Dolanech, Bystrovanech a Lutíně lze trénovat alespoň na venkovních sportovištích. U olomouckých skupin platí to, že školy nesmí zpřístupnit ani venkovní areály. Rádi bychom však udělali vše pro to, abychom mohli s dětmi trénovat alespoň v nějakém režimu.

Jediná možnost je trénovat na venkovních sportovištích (Dolany, Bystrovany Lutín), nebo u olomouckých skupin ve veřejném prostoru (jako nejdostupnější se mi jeví městské parky konkrétně Čechovy sady prostor u pomníku Boženy Němcové a plac ve Smetanových sadech za rybníčkem, kde by mohli v jednu chvíli trénovat všechny skupiny, které mají v ten den trénink dle normálního rozpisu – např. v pondělí skupina č.1,5,7,10). Tréninky by probíhaly vždy od 15:00-16:00. Tento čas je vybrán jako nejpřístupnější pro všechny účastníky i s ohledem na tmu. Výjimkou je školka v Dolanech, která může venku trénovat jako vždy od 13:45-14:45 a také skupina v Lutíně, která by musela trénovat až v čase 16:30-17:30 pod umělým osvětlením (vyjádření školy).

Záleží teď na vás, zda byste tuhle možnost tréninku pro Vaše dítě uvítal(a). Poprosím Vás tedy o vyplnění níže uvedeného dotazníku v případě, že chcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo tréninku, abychom měli k dispozici počty dětí. Vyplňte prosím jen tu možnost, která se týká skupiny, kterou navštěvuje Vaše dítě. Pokud si nejste jisti číslem skupiny, kterou navštěvuje Vaše dítě, naleznete je zde: http://atletickepripravky.cz/skupiny/

Pokud bude zájem, tak tréninky budou restartovány od pondělí 7. prosince 2020

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/utc6MyKnCLABKwNc9

Důležité informace k tréninkům:
– S výjimkou MŠ Dolany (skupina č.16) nemohou být děti vyzvedávány z družiny (týká se Dolan, Bystrovan a Lutína).
– Rodiče a další zákonní zástupci se nesmí pohybovat na sportovním areálu (Dolany, Bystrovany, Lutín) – trenéři si je převezmou u vstupu do areálu.
– Po tréninku MŠ Dolany se již děti nesmí vrátit do školky je nutné zařídit vyzvednutí po tréninku.
– Děti se nesmí vrátit do družiny (pokud z ní přijdou samy)
– Šatny na převlečení nebudou k dispozici
– Pokud bude pršet, trénink se konat nebude – bude prezentováno na www.atletickepripravky.cz
– Děti vybavte oblečením dle počasí