První z atletických ostrovů navštívíme ostrov Běžecko

První z atletických ostrovů navštívíme ostrov Běžecko

Ostrov ve sportovním moři, místo, kde nikdo nikoho nedoběhne a kde nikdo nikam nechodí pozdě a vůbec je tam vše pěkně zaběhnutý…

Pořadatel: Atletické přípravky Olomouc
Datum: úterý 9. dubna 2019
Místo: sportovní areál ZŠ Holečkova 10

Začátek závodu: v 16:00 hodin, přihlášky na místě od 15:30 hodin

Disciplíny: běh na 50m, běh na 40m překážek a slalomový běh na 20m. Pořadí bude určeno součtem časů.

Startují: všechny děti AP Olomouc. Závodníci budou rozděleni na chlapce a dívky a dále dle ročníků narození (2008-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a mladší) celkem na 12 kategorií.

Ceny: závodníci na prvních třech místech v každé kategorii budou dekorováni medailemi a všichni účastníci si vyberou nějakou drobnost „z bedny“.

Pozor!

V den závodu se nekonají tréninky. V případě deště se akce ruší a proběhnou tréninky dle rozpisu (bude prezentováno na webu www.atletickepripravky.cz).

Do areálu sportoviště je zákaz vjezdu aut, zákaz vstupu se psy a zákaz kouření. Děkuji za to, že respektujete pravidla areálu.