GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR – General Data Protection Regulation

Dle nařízení EU ohledně ochrany osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), které vstoupí v platnost 25. 5. 2018, jsem nucen Vás požádat o písemný souhlas se zpracováním osobních dat. Tento se stává podmínkou členství v klubu Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek, potažmo členství v Českém atletickém svazu (ČAS), pod který náš klub spadá.

Prosím tedy o vyplnění „podpisového listu“ (zde) a zaslání v naskenované podobě na email info@atletickepripravky.cz (případně předání originálu na tréninku svému trenérovi) do pátku 25.května 2018.
Pozor, členové klubu jsou Vaše děti, takže vyplňte jejich jména – Váš podpis (rodičů) je důležitý až v dolní části dokumentu, kdy se podepisujete jako zákonný zástupce dětí. Děti mají také své místo pro podpis, tak ať se neváhají podepsat :).

Poznámka: zaškrtnutí políčka pro marketingové účely ČAS v „podpisovém listu“ není povinné, tudíž pokud evidovaný člen políčko nezaškrtne, i tak dává souhlas se zpracováním osobních údajů, pouze mu nebudou zasílána obchodní sdělení ČASu. Pod pojmem obchodní sdělení si však představte např. možnost získávat slevy poskytnuté na tretry NIKE od našeho partnera nebo možnost zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČASem jako je Czech Indoor Gala, Kontinentální pohár nebo různé mistrovské soutěže a podobně. Dané sdělení bude vždy zasíláno ze strany Českého atletického svazu, nikdy nedojde k odeslání jinou autoritou.

Podrobné informace o této problematice naleznete na našich webových stránkách v „informačním listu“ zde:

Děkuji za pochopení, vstřícnost a přeji pěkný den