Dětská Zlaté liga 2019

Dětská Zlaté liga 2019

Zveme všechny děti narozené v letech 2012-2008 na závody Dětské zlaté ligy. Jedná se o tradiční dětský víceboj, který pořádají kolegové z AK Olomouc na sportovním areálu TJ Lokomotiva Olomouc. Zájemce přihlašují rodiče přes internet případně přímo na místě.

Oficiální propozice

Termíny:

1. kolo  6.května 2019   od 16:00 hodin    stadion TJ Lokomotiva Olomouc
2. kolo 22.května 2019  od 16:00 hodin    stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Finále 12.června 2019   od 16:00 hodin    stadion TJ Lokomotiva Olomouc

 

Pozor, v tyto dny se nekonají tréninky malošů skupina č.5 a velošů skupina č.8 – jde se závodit za každého počasí!

 

Kategorie                             Discipliny

Malá přípravka 2010-2012: 60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 400m

Velká přípravka 2008-2009: 60m, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha, 600m

 

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru za cílem vedle hlavní tribuny v den závodu od 14:00 hodin.

Startovné

50,- Kč za přihlášeného závodníka.

Přihlášky

Závodníci se přihlašují pomocí registračního formuláře na www.atletikaolomouc.cz do 5. května 2019 do 20:00 hodin. 2.kolo do 21.5.2019 do 20:00 hodin a finále do 11.6.2019 do 20:00 hodin.

V den závodu je nutná prezentace nejpozději 30 minut před začátkem soutěže.

Případné přihlášky na místě v den závodu od 14:00 do 14:30 hodin mladší žactvo, ostatní kategorie od 15:00 do 15:30 hodin. Zúčastnit se mohou všechny děti Olomouckého regionu v dané věkové kategorii.

Vyhodnocení a ceny:

Víceboj:
Pořadí v každém kole a finále bude určeno na základě bodového součtu jednotlivých disciplín víceboje. První 3 vícebojaři v každé kategorii obdrží medaile. Závodníci na dalších místech obdrží sladkou odměnu.

Finále víceboje:

Ve finále bude vyhodnocen nejlepší vícebojař v každé kategorii součtem bodů ze všech tří závodů a získá pohár pro nejlepšího vícebojaře a věcnou cenu.

Dětská Zlatá liga 2019 (diamantové body):

V 1. a 2. kole boduje v každé disciplíně prvních šest závodníků systémem 7-5-4-3-2-1 bodů. Ve finále bude bodový zisk dvojnásobný 14-10-8-6-4-2 body. Ve finále obdrží v každé disciplině víceboje závodník s největším součtem bodů věcnou cenu a sladkou odměnu (systém Diamantové ligy IAAF). Při rovnosti bodů na 1. místě rozhoduje umístění ve finále.