Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii

„Na den 17. listopadu připadá státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží dvě události. První z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Tu druhou, kterou si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci vedoucí k pádu komunistického režimu. „

V den státního svátku, ve středu 17. listopadu 2021 se tréninky přípravek nekonají. Příjemné prožití státního svátku přejí Atletické přípravky Olomouc.