Jsme atletický klub pro děti, který se zabývá pohybovou přípravou dětí předškolního a mladšího školního věku se zaměřením na atletiku. Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek byly založeny za účelem výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu formou pohybové aktivity a vyvíjejí svou činnost při ZŠ Holečkova, ZŠ Rooseveltova, v Lutíně, v Bystrovanech a v Dolanech.

Cílem je u dětí vytvářet kladný vztah k pohybové aktivitě a minimalizovat dopad negativních společenských jevů, které vznikají mimo jiné jako produkt nekvalitně tráveného volného času. Dbáme na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností, respektující věk dítěte. Našim cílem je zajistit pro děti optimální tělesný vývoj tak, aby nedocházelo k předčasné akceleraci a jednostrannému zaměření.
Náplní Atletických přípravek Olomouc jsou příprava na pohybovou činnost (strečink, běžecká abeceda), základy atletických disciplín (hod, skok, běh), různé formy tradičních i netradičních, gymnastika, osvěta s důrazem na zdravý životní styl dětí apod.

V roce 2016 obdržel šéftrenér Mgr. Dalibor Hon cenu primátora statutárního města Olomouce v kategorii „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež“ (zde)
V roce 2017 při udílení cen „Učitel roku“, dostala naše trenérka Mgr. Jana Trnečková „Zvláštní cenu primátora města Olomouce“ (zde).

Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek jsou členem Českého atletického svazu a Krajského atletického svazu Olomouc.

Úhrada nákladů spojených s výukou dětí (Platné od 1.9.2017 – 30.6.2018):

Olomoucké skupiny Mikrošci (skupina 1, 2, 3, 4)
předškoláci, 4 – 5let (1x týdně, 60 minut)
Platba za celý školní rok při přihlášení jednoho dítěte:  2400 Kč / 1 dítě

Olomoucké skupiny Malošci (skupina 5, 6, 7)
školáci 1.-3.třída (2x týdně, 60 minut):
Platba za celý školní rok při přihlášení jednoho dítěte:  2600 Kč / 1 dítě

Olomoucké skupiny Veloši (skupina 8)
školáci 3.-5.třída (2x týdně 60 minut):
Platba za celý školní rok při přihlášení jednoho dítěte:  2800 Kč / 1 dítě

„Externí skupiny“ (skupina 9, 10, 11, 12, 13)
 Lutín, Bystrovany, Dolany (1x týdně 60 minut)
Platba za celý školní rok při přihlášení jednoho dítěte: 1800 Kč / 1 dítě

„Interní skupiny“ (v rámci školky – skupina 14, 15, 16)
MŠ Dolany, MŠ Schweitzerova, MŠ Štístko (1x týdně, 60minut)
Platba za celý školní rok při přihlášení jednoho dítěte: 1400 Kč / 1 dítě

Při přihlášení dítěte do skupiny malošků a velošů se hradí plná cena i při navštěvování kroužku jedenkrát týdně!

V případě přihlášení sourozenců je cena platby na rok (každého z nich) snížena o 200 Kč.

Platbu je nutné uhradit nejpozději do 1.10.2017, při splátce za druhé pololetí do 1.3.2018 převodem na účet: 229621366/0300 . Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.